Verslag wijkteam vergadering 7 januari 2020

Aanwezig: Jacqueline Oude Hesselink (DiGisteun), Bas Koole (gemeente), Henk Huige (Wijkmanager), Menno Maan (Wijkagent), Marlou Pluymakers (Pennywafelhuis), Piet Volker (wijkteam), Henk van Dijk (wijkteam en Troepgroep), José (belangstellende voor de Groengroep), Pieter de Bruin (Repair Café) en Bert Huige (WG-communicatie en Repair Café), Simon Jongepier (DVR gemeente), Annet Crienen (Hof Mondriaan) en Rob Bastian (voorzitter wijkteam)

Afwezig zonder kennisgeving: CitySeeds en SWD.

Afwezig met kennisgeving: Richard Blom (Woongoed) en Marjan Ouwerkerk (SWM)

DiGisteun project:

Jacqueline Oude Hesselink: Op 21 januari wordt er van 15.00-17.00 een Digimarkt gehouden met als onderwerp: “Kom in beweging in de wijk “. Er is dan informatie over: digitale hulp in de breedste zin van het woord. D.m.v. een kleurkeuze  kun je een onderwerp kiezen en zijn er stands van alle organisaties binnen Dauwendaele. Er is ook film, een Wonderfoon, 3 D tekenen, Digibril  en veel meer. Alles is zeer laagdrempelig gehouden, zodat eenieder zich thuis moet voelen. Er wordt huis aan huis flyers bezorgd en het komt in de media. Iedereen is van harte welkom. In een ruimte bij CitySeeds  en Hof Mondriaan, komen steunpunten van DiGisteun. Het is belangrijk dat dit initiatief in de toekomst geborgd gaat worden. (Financiën)

Digibeten zijn er binnen alle leeftijden. Het is een maatschappelijk probleem. Investeren is de verantwoordelijkheid van Gemeente en wijk.

Stand van zaken DVR:

Simon Jongepier: In opdracht van DVR heeft er een HZ-enquête plaatsgevonden onder de bewoners uit Dauwendaele. Er is nog geen uitslag/ conclusie. Medewerking van bewoners was positief. Bewoners die meededen aan de enquête, konden een prijs winnen. De prijsuitreiking heeft inmiddels plaatsgevonden. De prijs bestond uit een tas met duurzame producten. n.a.v. die enquête is er een bestand van email adressen gemaakt van mensen die belangstelling hebben. Eerst komt er een eindevaluatie met de eindresultaten. Daarna wordt het gecommuniceerd naar de wijk. NL vitaal is op de hoogte gebracht van de activiteiten in de wijk en komen kijken wat zij kunnen betekenen.

DVR is afgerond. Er zijn goede, succesvolle projecten die door moeten gaan. Watertappunten bij scholen, fruit op scholen gaat hierbij helpen. De organisatie BeLife wil naar een vaste locatie. De huisartsen in de wijk erbij betrekken. Die moeten mensen doorverwijzen voor een fysieke test. Dan komt er een advies. Wordt vergoed door zorgverzekering. JOGG blijft doorlopen dit jaar evenals de ondersteuning op een aantal andere lopende interventies die tot juni dit jaar is ingepland. Op 24 maart zal er een NL Vitaal event in Dauwendaele plaatsvinden. Nadere informatie hierover volgt nog.

Water Resilient Cities (Overloper project): 

Bas Koole: Het project is voor een groot deel klaar. De grond moet eerst inklinken. Het is nu nog te nat. Er wordt nog gekeken of er mogelijkheden zijn voor (water)speeltoestellen. In het voorjaar wordt er ingeplant. Bas komt evt. later toelichten in klein verband wat er nog gaat gebeuren en wat al klaar is.

Wijkagent:

Nieuwe wijkagent Menno Maan. Menno is wijkagent voor Mortiere, Dauwendaele en Arnestein: wel krapte in zijn uren. Menno doet noodhulp en kan af en toe wat voor de wijk doen. Hij heeft dus minder uren in de wijk. Dit is een knelpunt. Hij is dus minder op straat. De zichtbaarheid in de straat is er dus niet. Daardoor heeft Menno minder overzicht en herkenning in de wijk. Er zijn veel inbraken in de Edelstenenbuurt geweest. Er heeft inmiddels een aanhouding plaatsgevonden.

Hof Mondriaan:

Annet Crienen: Er is al heel veel geregeld voor de komende wijkfair op 20 juni 2020. Alle activiteiten zijn geregeld en volgeboekt. Er is voor vergaderingen, feesten e.d  in Hof Mondriaan iemand aangenomen die als gastvrouw de zaken gaat coördineren. Er komen steeds meer aanvragen voor gebruik van de ruimte in hof Mondriaan. Annet kon het niet meer bolwerken. Er wordt meer verhuurd en daarom is er meer personeel aangenomen. Het is niet de bedoeling dat het een feestlocatie wordt. Dat botst met de rust van de ouderen. Grote feesten kunnen dus niet.

Stand van zaken winkelcentrum:

Johan Aalberts: Vereniging van eigenaren gaan komende maand bespreken hoe er een opknapbeurt gerealiseerd kan worden. Ook wordt gekeken of er een grote discounter kan komen. Er zijn wat belangstellenden, die het winkelcentrum kunnen vullen. Er is meer positiviteit. Er komt hopelijk gauw een oplossing.

N.a.v. de notulen:

Werkgroep Groen:

Blauw Groene route is met Marleen de Voogd gelopen. Er wordt contact gezocht met Sjaak de Visser van de gemeente. Meer duidelijkheid over groen overloper.

Troep groep:

Het convenant over statiegeld is ondertekend m.b.t. blikjes, plastic e.d.

Diftar is een jaar uitgesteld. Betere uitleg naar wijkbewoners. Informatie moet goed leesbaar zijn. Gemeente was er nog niet klaar voor. Alle containers zijn gechipt. Er komen pasjes en sleutels. Dan kan er worden geïnventariseerd hoeveel afval er wordt aangeboden. Er moet tijdig in de loop van het jaar aan de bewoners uitleg gegeven worden hoe het systeem gaat werken.

Scalda gebouw (ROC)

Wordt voorlopig nog een jaar gebruikt. Gemeente-eigendom.

Voortgang aardgas loos Dauwendaele:

De werkgroep vergadering met o.a. Zeewind, Woongoed, Enduris en wijkteam, was bedoeld om te peilen hoe de reacties in de wijk zijn. Het was een constructief overleg. De bewoners moeten meegenomen worden in het denkproces. Er wordt gedacht om een deel van Dauwendaele als pilot van het gas af te krijgen. Het is nog in een beginnende fase.

Stand van zaken Cityseeds:

Kassen zijn hersteld gelukkig. De ruimte boven CitySeeds moet een invulling krijgen. DiGisteun gaat daar een steunpunt inrichten.

Voorbereiding WBB (wijktafel) 16 juni 2020:

Er komt een andere invulling. Voor de pauze plenair en na de pauze met discussietafels. Inhoud bepaalt de vorm. 7 februari dit in klein verband bespreken. Goed voorbereiden voor de WBB-avond is van groot belang. In de bewonersbrief vooraf moet deze vorm van overleg opgenomen worden.

Verkeersgroep:

Henk van Dijk heeft contact gehad met Ben van de Ketterij (gemeente). Parkeren bij winkelcentrum is een probleem en ook het laden en lossen. Auto’s parkeren nu tot op de hoek van het groenstrookje waardoor vrachtwagens die laden en lossen, niet goed kunnen draaien. Er moet hier een parkeerverbod ingesteld worden, net zoals bij de Buitenruststraat richting oud kantoor Woongoed.  Dit beleid ook controleren en handhaven. Voorstel: gele streep. Parkeren op Q-park achter het station: Het is onbekend bij de mensen dat je daar 15 minuten gratis in en uit kan rijden. Het staat niet op het informatiebord dat K en R 15 minuten gratis is. A.U.B.-actie ondernemen. Op de Segeerssingel zijn de ongevallen fors toegenomen.

Trapveldje bij Rustenburgplantsoen:

Wijkteam Dauwendaele kan evt. doeltjes voor trapveldje bij Rustenburg bekostigen. Met een wijkschouw samen met Henk Huige een duidelijk plan maken. Peilen bij de bewoners of er een breed draagvlak is.

SWD:

SWD gaat stoppen. Aanvraag voor subsidie was niet goed onderbouwd. Geen subsidie voor 2020.Veel activiteiten waren niet wijkgericht. Per 31 december 2019, is de huur opgezegd. Ze hebben nu de tijd om de ruimte leeg te ruimen. Op een nette manier afhandelen.

Pennywafelhuis:

Marlou Pluymakers: Vanaf januari gaan ze elke dag, behalve woensdag, open.  Dat doen ze een week of 6. Dan  volgt een evaluatie. Er is een goede samenwerking met Welzijn Middelburg, CitySeeds en Repair Café. Er lopen al veel activiteiten. Het Penny wafelhuis wil nog meer naamsbekendheid naar zorginstanties en aan wijkbewoners geven. Brainstormen hoe dit aan te pakken, samen met Wijkmanager en wijkteam Dauwendaele. Doel: de wijk openbreken. Mensen verbinden. De Saamhorigheid van Dauwendaelers vergroten.

Stand van zaken WG groen:

Piet Volker: Met Sjaak de Visser plannen besproken. Ze zitten veel op één lijn. Blauwgroene route: je loopt langs een aantal  huizen en gebouwen, die er verloederd uitzien met name voormalig gebouw Woongoed met Statushouders. Moeilijk om dat netjes te krijgen. Gaat om het aanzicht van buiten. Interieur heb je geen inspraak op. Blauw Groene route moet nagelopen worden met Joos Eggebeen (gemeente) om een aantal punten te verbeteren.

Werkgroep Communicatie:

Aangeleverde data voor Middelburgers.nl  wordt niets mee gedaan?  Henk Huige gaat dit uitzoeken. Inmiddels is er een oplossing gevonden. (Financiën)

Repair Café:

Wonderfoon: telefoon omgebouwd zodat ouderen al luisterend verleden kunnen beleven.

Repair on toer. Oudere mensen dan beter te bereiken. Er is een 3D printer aangeschaft om kleine onderdelen zelf te maken. DOW Benelux heeft dit gesponsord.

Stand van zaken Troepgroep:

Veel werk voor de troepgroep. Veel afval overal. Vuurwerkafval en vandalisme viel gelukkig mee.

Volgend wijkteamoverleg: 

Wijkteam klein, Richard Blom (Woongoed) uitnodigen.

Teambuilding:

Teambuildingsavond organiseren en afscheid nemen van Barbara en Johan. Datum prikken. Actie Rob.  Wijkmanager Henk Huige en Johan Aalberts ook uitnodigen voor de teambuildingsavond.

Rondvraag:

Paaseiland kunstwerk is weg bij Buitenrust. Was al bekend dat het tijdelijk was.  Johan Aalberts legt uit hoe het komt dat het nu weg is.

Om 22.30 uur sluit voorzitter de vergadering.

Volgend overleg: Wijkteam klein. Dinsdag 11 februari 2020 19:30 uur Hof Mondriaan.

Download het verslag hier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Comments Yet.

Leave a comment