Kort verslag van Wijkteam vergadering 20 augustus 2019

Kort verslag Wijkteamvergadering Dauwendaele 20 augustus 2019 (kernteam)

Aanwezig: Rob Bastian (vz), Barbara Van Eeckhoutte (notulen), Johan Mulder, Henk van Dijk en Klara Venema (wijkmanager)

Afgemeld: Melinda van Boven, Bert Huige, Piet Volker

Gastinspreker: Annette Crienen (Hof Mondriaan)

 1. Opening om 19u30

Agendavaststelling: starten met evaluatie Wijkfair 15 juni 2019.

Veel positivisme over deze dag (& organisatie).  Ook de winkeliers in het centrum waren enthousiast.  Veel gezinnen en kindertjes. De hulp van mensen Repair-café was prima.

Mededelingen:

Wijkmanager: per 1 januari 2020 werkzaam (20u/week) aan project Waterpark Veerse Meer.  Hiermee zal ze minder beschikbaar zijn voor haar 3 wijken, waaronder Dauwendaele.

Secretaris:

 • verhuisd in 2020 uit Dauwendaele. Iom de voorzitter wil ze haar taak/rol bezien;
 • nam in juni deel aan een workshop over een evacuatieplan (in geval van overstroming), georganiseerd door HZ

 

 1. Verslag vorige vergadering 11 juni 2019

Naar aanleiding van:

Punt 2: Winkelcentrum: het verdrietig gevoel over het verloop van dit project, en het niet opbouwen van appartementen blijft een aantal gemoederen beroeren.  Einde verhaal.

Punt 3: Waterresiliënt Cities/ Overloper:

Bezwaarprocedure is voorbij.  Interessant is om de inhoud van de bezwaren te kennen, en (indien mogelijk) ook de namen van de indieners.  Evt kan het wijkteam deze mensen benaderen, en met hen doorpraten of en hoe aan hun wensen toch  tegemoet kan gekomen worden.

Punt 4: verslag vorige vergadering:

 • Wijktijd: is dit ook geen taak voor wijkteam, die vindt dat ze de ogen & oren van de wijk is? Samen met gemeente optrekken om vb op een zaterdagochtend van 10 – 12u met een gerichte vraag de burgers te bevragen naar hun ideeën.  Dit is een goede kleinschalige manier om de dialoog met mensen aan te gaan.  Een concrete vraag is noodzakelijk.  Nadere uitwerking in een volgend kernteam.
 • Menno Maan is nieuwe wijkagent. Hij wordt uitgenodigd voor WT op 10 sept.

Punt 5: ingekomen stukken:

 • Grasmaai-planning van Orionis: verzoek om afstemming met Troepgroep.
 • Blikvanger: Klara informeert bij haar collega hoe de procedure rondom de plaatsing van een blikvanger uituit ziet, wat zijn de kosten, enz. Bekend is dat er veel troep ‘naast’  de vanger ligt.  Henk/Troepgroep neemt de opruim hiervan op zich.  De gemeente blijft de blikvanger legen.  Idee van locatie: achterkant winkelcentrum aan de splitsing van Agaat.

Punt 9: City Seeds

Punt 10: De Vitale Revolutie: er komt een toelichting in WBB.   Doel: toelichten stand van zaken + verzoeken presentatie in WBB en stukje tekst in Wijkbrief.

Punt 11: Elke gemeente dient immers in 2021 een warmtenetplan opgesteld te hebben, waarin voor elke burger duidelijk is hoe de gemeente zijn wijk/straat wil aanpassen.

 1. Ingekomen stukken:
  1 Mail (7 juli) wijkschouw op wo 2 oktober, georganiseerd door HVM en SWD
  Prima actie – geen taak/rol voor Wijkteam
 • Mail (13 juli): verzoek bijdrage 200 € aan Woongoed tbv APK-dag wo 25 sept

Akkoord

 

 1. Extra ingelaste avond rondom nieuw afvalbeleid (17 juni)

Een geanimeerde avond met een aantal rebellerende burgers. Lage opkomst.  Twee genoemde knelpunten:

 • Afhandeling grof vuil (30 €/keer)
 • Troep rondom ondergrondse containers
 1. Voorbereiden WBB (24 sept) en Wijkbrief

De onderwerpen worden besproken, en verdeeld over de wijkteamleden.

 1. WG Verkeer -
 2. WG Groen

Johan en Piet komen met een wijkvoorstel waar bomen (kunnen) staan en wat voor bomen.

 

 1. WG Communicatie: -
 2. Troepgroep

26 juni: met ca 6 man/vrouw is er veel opgeruimd.  Goede samenwerking met organisaties.

25 sept: iom beheerder Woongoed wordt opnieuw samengewerkt.  Zou Orionis die dag iets aan de groenverzorging kunnen doen?

Knelpunten:

 • tip aan woongoed, die een ballonblazer ingehuurd had. Het ballon-afval/zwerfvuil waait de wijk in.  Wat is gemeentelijk beleid?  Mag die ballonblazer er wel/niet staan?
 • City of dance hangt enkele dagen voor het evenement hangers aan fietsen op ivm afval. Echter….  De wind neemt ook deze haken mee de wijk in…
 • Verzoek aan gemeentelijk grasmaaiers & mensen van openbare ruimte afspraken te maken om vóóraf aan het maaien plastiek zakjes, blikjes, …. Te verwijderen.  Deze worden nu fijngesnipperd = meer zwerfvuil = meer/lastiger werk voor troepgroep.
 1. Rondvraag

-de dorpsvereiniging Nw en Joosland vierde het 50 jarig bestaan;

-wat is er gebeurd met de groepsfoto, gemaakt op xxx????

-wat gebeurt er nu met de missende paaltjes langs de Blauw-groene route? Dit is taak van wijkteaam, niet van gemeente.  Het materiaal staat bij Rob – nu nog manuren vinden.

- City Seeds zoekt een coördinator voor het schooltuintjesproject.  Een ouder?

 1. Sluiting (22u10) met dank voor alle bijdragen! De wereld staat duidelijk niet stil.

U kunt het verslag hier downloaden.

No Comments Yet.

Leave a comment