Kort verslag van Wijkteam Breed 10 september 2019

Kort verslag Wijkteamvergadering Dauwendaele 10 sept 2019 (met organisaties)

 

1.     Stand van zaken: Winkelcentrum, Aardgas loos Dauwendaele:

Wijkwethouder dhr. J. Aalberts vertelt dat het college een besluit heeft moeten nemen omdat 8 van de 18 vastgoedeigenaren het bod niet hebben geaccepteerd.  10 winkeliers waren wel akkoord. 8 niet. 10 van de 18 is onhaalbare kaart.

Nu wel weer een aantal panden verhuurd. Gemeente gaat kijken voor invulling ontmoetingscentrum, een goede discounter zoals Lidl of Aldi. Verder afwachten wat de VVE doet aan opknappen en regulier onderhoud. Dak is het meest urgent voor de opknapbeurt. Binnenstraat en parkeerplaats heeft ook de aandacht.

VVE is nu aan zet en komt met een plan.

 

Het is voor Dauwendaele niet fijn en moet het doen met een oud winkelcentrum, wat wel opgeknapt gaat worden. Het extra geld wat de gemeente nog heeft kan nu voor iets anders in de wijk ingezet gaan worden.

Aardgas loos Dauwendaele: dit project is nog in de beginfase. Later hierover meer.

 

2.     Welzijn Middelburg, stand van zaken:

Proeflessen voor vitale vrouwen multicultureel. Laatste keer 17 personen. Praten in

Nederlands. Doel: elkaar ontmoeten. 1x sporten en 1x Pennywafelhuis.  Gaat om verbinding. Er kunnen nog een paar mensen bij.

 

Digisteunproject. Er is geld voor! Jacqueline Oudenhesselink komt bij de WBB uitleg geven. Digimarkt organiseren eind oktober begin november. Daarna 2 steunpunten openen voor vragen op digitaal gebied. Hof Mondriaan en Pennywafelhuis worden als mogelijkheden genoemd.

Combineren met Repair Café? Graag samenwerken met lokale partners. Contact         zoeken met elkaar.

Lopend vuurtje in Dauwendaele op ma 7 oktober rond 19.00. Rustenburgplantsoen.

Hoe wordt het kenbaar gemaakt? Wordt nagevraagd. (nvdr: niet via sociale media)

Bewoners zijn erg enthousiast en komen zelf met deze ideeën. Koffie drinken stichting wijk Dauwendaele. Ontmoetingsplek voor een aantal vaste mensen. Eerste lijn om elkaar leren kennen en om dingen te doen.

 

3.     Water Resilient Cities:

Er is gekozen voor de minimale uitvoering. Wijkteam heeft ook geld en kan eventueel een kleine bijdrage geven voor eventueel een waterplek.

Bezwaar van omwonenden? Verslag hiervan distribueren. Verzoek bij Richard is binnengekomen over groenstrook Driewegenhof om water op te vangen. Het achterste deel is nu niet betrokken bij de uitvoering en de subsidie van nu.

 

4.     Bewonerskrant verspreiden:

Wie doet wat en waar.   Er geven zich maar twee op. Rob gaat nog verder zoeken naar mensen.

 

5.     Voorbereiding en afspraken maken WBB avond op 24 september:

Catering kan wel wat extra handen gebruiken.

Bewonersbrief wordt doorgesproken. Ook de agenda wordt doorgesproken. Er is een  presentatie vitale Revolutie van Ruud Mesu en Mathilde Matthijsse.

Bert regelt de beamer en laptop.

Zelfde indeling van de zaal als vorige keer. Voor een meer interactieve manier van vergaderen wordt op de WBB avond besproken met de aanwezigen en later verder uitgewerkt.

 

6.     Wijkschouw Dauwendaele 2 oktober 21.00 met HVM en SWD:

In juni heeft HVM  een avond georganiseerd om in contact te komen met de huurders.

Met de bewoners die er waren wordt een wijkschouw gedaan op 2 oktober om te kijken      waar onveilige situaties zijn. Er is een scala van organisaties uitgenodigd.

Het is in samenwerking met SWD. Zij bepalen de route.

 

7.     CitySeeds stand van zaken:

CitySeeds werkt samen met woongoed en de gemeente om de sociale contacten in de wijk te versterken. Op 27 september zijn er verschillende mensen uitgenodigd voor een gezamenlijk ontbijt en praten over hoe we meer verbindingen kunnen leggen in de wijk. Orionis is o.a. gevraagd om mee te helpen.

Er worden nu twee kassen opgebouwd. Vergunning is verleend. Mensen worden enthousiast  terwijl ze eerst hun bedenkingen hadden,  en gaan meedoen. Repair Café wil ook graag uitgenodigd worden. Mensen moeten zich wel opgeven ,zodat ze weten hoeveel mensen er komen.

Tot nu toe is er weinig vandalisme. Er is een gezamenlijke verantwoording.

In meanderlaan 218 zit het kantoor van CitySeeds. Er is daar nog ruimte. DiGisteun daar bijvoorbeeld?

 

8.     Stand van zaken DVR, BeLife, JOGG, Calvijn College:

Ruud Mesu is verhinderd.

Verder geen bijzonderheden. Eind september wordt er een vitaliteitsweek georganiseerd. BeLife is aan het opstarten.

9.     SWD stand van zaken:-

 

10.          Woongoed stand van zaken:

Er is een Woongoeddag is in juni geweest. Deze was geslaagd. Ze gingen met z’n allen naar buiten. Buiten iets doen voor bewoners. Er zijn tuinen opgeknapt in Buitenhove. Tuinen opgeknapt met 5 ploegen van Orionis. Het doel is om extra te letten op het tuinonderhoud. Bewoners die hun tuin niet onderhouden, daar worden afspraken over gemaakt. Deze pilot is in de Buitenhove. Woongoed is wel bezig om de tuinen op een bepaalde manier aan te pakken als een huurder er uit gaat. De nieuwe huurders moeten dan de tuin in deze staat houden.

Bij de flats van de Roozenburglaan kunnen mensen kiezen of ze een voortuin willen. Anders doet de gemeente het. In het huurcontract van de huurders staat dat ze hun tuinen moeten onderhouden.

Er is gereedschap aangeboden die bewoners kunnen lenen bij Melda Geerse, huismeester van de Meanderflat.

Voorbeeld: Vorig jaar heeft men geholpen bij een meneer, die zijn tuin niet kan onderhouden. Cityseeds helpt hem en hij helpt met computerwerkzaamheden.

 

25 september is er een schoonmaak dag/opruim dag/APK dag. In de Meanderhove. Veel organisaties doen mee, zoals Cityseeds, Repair Café.

Meanderflat: met leefbaarheidscommissie plannen gemaakt. Leefbaarder maken en veiliger. Er zijn camera’s opgehangen, er wordt schoongemaakt en er lopen vrijwilligers rond die het een en ander in de gaten houden.

 

Duurzaamheid: restwarmte van Eastman. Waar wordt dat ingezet. Dit wordt nu onderzocht.

 

Grotere eengezinswoningen worden nu verkocht. Er zijn weinig gezinnen die aanspraak maken op sociale huurwoningen. Er is nog genoeg sociale woningbouw. De wachtlijst is niet hoog.

 

11.          Pennywafelhuis stand van zaken, 28 september Burendag:

In de zomermaanden konden kinderen iedere woensdagmiddag activiteiten doen  in Pennywafelhuis. Bekendheid d.m.v flyers op scholen.

Hondentrimsalon: sturing voor bewoners om hun honden goed te verzorgen. Breiwerkdecor wordt ingezet op verschillende locaties voor foto’s.

Wat doen de activiteiten in het Pennywafelhuis met de wijk. Boekje met de geschiedenis en informatie over het Pennywafelhuis wordt uitgereikt.

Expertmeeting in Hotel Arneville op donderdag 26 september. Wat kunnen we in de wijk voor elkaar betekenen. Afgesloten met een buurtfeest. Promoten van het Pennywafelhuis. Samenwerking is belangrijk. Laagdrempeligheid zorgt ervoor dat er meer contact is en verbinding tussen mensen.

 

12.          Rondvraag en sluiting:

Bordje weg op de Segeersweg. Klara zal met Annette Hannewijk contact opnemen.

 

Piet en Johan zijn op de fiets gaan kijken naar de bomen. Waar kunnen in de wijk nog bomen staan. Ook i.v.m. hittestress. Er zijn ook bomen die er niet goed uitzien. Ze hebben een inventarisatie gemaakt. Deze moet nog verwerkt worden en dan gaan ze met Sjaak de Visser van de gemeente Middelburg, om de tafel zitten.

 

Wijkfair 2020: 20 juni is de minst concurrerende datum als je kijkt naar wat er in    Middelburg gepland is. Annette wil het Wijkfair Dauwendaele, locatie Hof Mondriaan noemen in plaats van Wijkfair Hof Mondriaan. Zo wordt de wijk er veel meer bij betrokken en is het duidelijk dat het niet alleen voor Hof Mondriaan is.

Definitieve versie wijkbrief kan online. Bert Huige regelt dit.

U kunt het verslag hier downloaden.

 

No Comments Yet.

Leave a comment