8 januari 2019 kort verslag wijkteam vergadering

Kort verslag Wijkteamvergadering Dauwendaele 8 januari 2019 - Hof Mondriaan

 

 1. Vitale Revolutie Dauwendaele (DVR)

-  Er wordt een summiere toelichting gegeven op de 0-meting van het Vitaliteitsonderzoek, gedaan door HZ/UCR-studenten. Er zijn ca. 500 enquêtes afgenomen.  Het wijkteam wenst meer duiding over het rapport, en wil met de HZ hierover in gesprek. Dit wordt toegezegd.

- DVR zou onvoldoende in de wijk leven.  Er is behoefte aan een betere communicatie.  De website functioneert onvoldoende en verdient een actualisatie.  Verder wenst men inspraak mét de bewoners, en specifiek aandacht voor mensen met financiële problemen.  De gemeente en SWM neemt deze punten ter harte, en gaat hier mee aan de slag.

 

Grote vraag is en blijft: Hoe bereik je de mens achter de voordeur?

 

DVR werkt aan de volgende initiatieven:

 1. jongeren op gezond gewicht (JOGG)
 2. schoolfruit
 1. Middelburg beweegt: Wandelen en onderweg oefeningen met therapeut.
 2. Lezingen rondom voeding, slapen, eenzaamheid ( een keer per maand.)
 3.   Zwemvaardigheden schoolkinderen groep 7 en 8
 4. Calvijncollege wordt omgebouwd. Wens bestaat om het nieuwe plein in te vullen m.m.v. wijkteam en directe bewoners (wie?), jeugd...
 5. Blijf in balans (valpreventie)
 1. Leefstijlprofessional in de wijk

 

t.a.v.  punt3 elke maandag 13:00 uur start bij Fit for Free 3 tot 5 km

elke dinsdag    13:00 uur start bij Friethoek  6 km

elke woensdag 10:15 uur start bij Friethoek 10+ km

elke woensdag 14:00 uur start bij Friethoek 1,5 km

 

t.a.v. punt 6: de suggestie wordt meegegeven om de invulling vorm te geven met de mensen die van dit plein zullen gebruikmaken.  Dit is dus m.n. de jeugd van het Basement (SWM).  Het is beter om buurtbewoners te benaderen dan mensen van de wijktafel. Dit verhoogt ook de betrokkenheid.

 

Het vitaliteitcentrum BeLife: start 1 maart 2019 in het ROC gebouw aan de Ravensteijnweg. Zowel burgers als bedrijven kunnen hier gezondheidschecks laten uitvoeren.

 

De Vitale Revolutie Dauwendaele wordt in het land als uniek beschouwd: samenwerking gemeente, onderwijs en bedrijven.

 

 1. Wijktafel bewoners

In andere wijken wordt geëxperimenteerd met een andere opzet: werken in en rond kleinere groepjes/tafels/eilandjes i.p.v. plenair. o.a. Griffioen, zijn 3/4 jaar bezig.

 

Een combinatie lijkt goed: mogelijke uitwerking:

- een plenair informerend deel, waarbij iedereen in de gelegenheid gesteld wordt om te reageren op alle punten;

pauze

- werken met eilandjes, omdat dit de betrokkenheid van de aanwezigen verhoogt, stimuleert mensen die niet in grote groep durven praten. Dit vergt wel een goede voorbereiding en goede gespreksbegeleiders.

 

Conclusie: een nieuwe opzet voor de volgende wijktafel is niet haalbaar. Evt. wel later op het jaar (na een goede voorbereiding, en evt. opleiding van begeleiders). Check bij wijkteam Griffioen.

 

Actie: Ervaring Griffioen wordt gecheckt.

 

 1. Groengroep, zwerfvuil

Komende jaren worden veel populieren gekapt.  De suggestie wordt gedaan deze gekapte populieren aan de Stichting Werk & Leerbedrijf te geven. Die kunnen er diverse artikelen van maken, zoals speeltoestellen, tuinmeubelen, speelgoed, e.d. Zo blijft het hout in de gemeente/wijk en kunnen er meer mensen geschoold worden.

 

Afvalprobleem in de Edelstenenbuurt (hoek Rozenburglaan Saffierplaats en Diamant blijft. Mensen ploffen hun vuilzakken naast de ondergrondse container, grof vuil wordt erbij gezet. Vermoedelijke oorzaken: geen kaart tegoed meer, te groot, buitenlandse nieuwkomers weten niet hoe dit werkt,

Probleem bestaat ook in Meanderflat, waar helft van bewoners van Arduin zijn.

 

Oud / Nieuw: geconstateerd: zwaarder vuurwerk, relatief rustig waardoor er minder schade is.

 

 1. Hekken Goudend

De hekken die op de openbare grond gemeente staan dienen door de eigenaar vóór a.s. vrijdag verwijderd te zijn, zo niet dan doet de gemeente dit (op kosten van de eigenaar). De hekken op zijn eigen grond en rondom zijn gebouw, blijven staan.

 

 1. Winkelcentrum

De wethouder had gehoopt een besluit in december 2018 te kunnen treffen. Dit is niet gelukt omdat het voorliggende voorstel onvoldoende scoorde (te duur, geen goede kwaliteit, te weinig parkeerplaatsen, onvoldoende uitstraling). Door medewerking van Woongoed (met eigendom tegenover winkelcentrum) was het mogelijk 7 varianten te laten doorrekenen. Hieruit kwam een nieuw voorstel: op de huidige locatie, iets kleiner, voldoet aan de criteria en kost het minst. Maar toch nog 0,5 - 1 miljoen euro duurder dan beschikbaar. De wethouder wil voor dit voorstel gaan en eind maart een collegevoorstel op tafel hebben en in april een raadsvoorstel.

 

Boven de winkels Jumbo en een discounter (Aldi of Lidl) komt geen woonlaag. Kosten worden dan te duur vanwege parkeerruimte, en de mening is dat de appartementen te duur zullen zijn. Ergens jammer: goede locatie, goede ontsluiting, prachtig zicht, balkon om zuid(west), goed voor sociale mix in de wijk, toekomst mobiliteit (deel-vervoer), enz. enz.

 

Extra: vanuit schoolbesturen kwam de vraag om een Brede School (1,3 ha nodig) in de wijk te bouwen. Beleid van de gemeente is om - zoals in Zuid- de school in nabijheid van winkelcentrum te bouwen. Dat wordt dan het hart van de wijk. De gemeente onderzoekt de mogelijkheden.

 

 1. Water Resilient (EU-project)

Voor het opstellen van een inrichtingsprent vond in december 2018 een aanbesteding plaats. De opdracht is vandaag definitief gegund aan het Engelse bureau Robert Bray Associates (uit Stroud, ca. 150 km ten westen van London). Doel is om deze zomer, in en met de wijk het ontwerp klaar te hebben, zodat in het najaar 2019 uitgevoerd kan worden.

 

 1. CitySeeds ( CS )

De verhuizing naar Driewegenhof loopt. De gemeente draagt bij aan de drainage en de hekken en van Woongoed zijn 9 IBC's voor de opvang van regenwater ontvangen. Verder wordt als centrale ruimte de voormalige tandartspraktijk gebruikt,  gaan de portocabins naar de kledingbank en blijft de garage in gebruik voor stalling tractor, opslag en het uitvoeren van zwaardere werkzaamheden (als lassen).

CS is een sociaal project  “iedereen is er welkom “

 

CS heeft nood aan extra bestuursleden. Niet alleen mensen met groene vingers kunnen zich melden,  ook mensen die sponsoren willen werven, administratie verzorgen, e.d.

 

Om de bekendheid van CD te verhogen wordt info in de bewonerskast (entree) en in Bewonerskrant.

 

 1. Verkeer

- Schroebrug

- voorsorteerstrook Kanaalweg wordt verlengd = gevaarlijk.

 

 1. Blauw-groene en Blauw-gele route

Bl-gr: Er is nood aan. houtsnippers en schelpen/fijn grind om stukje gras bij Vrijlandstraat te overbruggen.

Routebordjes verdwijnen! Er zijn nieuwe, en deze moeten nog bevestigd worden.  Beter is om te werken met hufterproofe bordjes/paaltjes. Deze zijn niet te stelen.

 

Bl-gl: In dec 2018 is een voorstel van uitwerking in het wijkteam rondgemaild.  De uitwerking (incl contact met Zorgstroom) wordt opgepakt.

 

 1. Website en Facebook Wijkteam Dauwendaele

FB: functioneert prima - website minder.  Deze verdient een actualisatie.

 

In de toekomst: verschijnt www.Middelburgers.nl onder de vlag van SWM. Alle wijken en dorpen komen op den duur hier onder te vallen.

 

 1. Bewonersbrief

Begin maart verschijnt de eerste Bewonerskrant 2019.  Teksten, incl. uitnodiging wijktafel april, kunnen tot medio februari doorgemaild worden naar:  info@wijkdauwendaele.nl

 

 1. Teamuitje (wo 16 jan. 17:30 uur bij Glowing Golf ZEP)

 

 1. Rondvraag:

- Fancy Fair Markt Hof Mondriaan vindt plaats op 15 juni. Wens om DVR ook een kraam te geven.

- Zaterdag 23/3: landelijke opschoondag. Opnemen in Bewonersbrief. Evt. Organiseren i.s.m. scholen (evt. met behulp van grijpers gemeente).

- Kan de gemeente afspraken met Mc Do maken over hun afvalbeleid? vb dat Mc Do de gebruikers expliciet verzoekt om hun afval niet in de openbare ruimte te dumpen. De gemeente heeft contact met Mc Do en zij ruimt zelf binnen een straal van 2 - 300m het zwervend afval op.

- De roep om burgerparticipatie lijkt groot. Verzoek om te bezien of de buurttender een eerste stap kan zijn om het beleid en de burgers in Dauwendaele nader met elkaar in contact te brengen.

- Wat is er met de opgehaalde burger-ideeën (via wijktafel 2017 over DVR) gebeurd is?

- Dient de wijkteam-vergadering alleen om geïnformeerd te worden of mag ze ook meedenken/beslissen/bepalen?

 

 

 

 

No Comments Yet.

Leave a comment