2 april 2019 Kort verslag wijkteam vergadering

Kort verslag Wijkteamvergadering Dauwendaele 2 april 2019.

 

 

 1. Nieuw vergaderritme 2019

Voorstel: kernteam + vergaderingen met organisaties, separaat vergaderen. Akkoord.

 

 1. Voetjesactie (Lennard): 16 april. Zal dit toelichten op WBB, en vragen wie wil deelnemen, en evt aan de bewoners vragen welke buurt het best bezocht kan worden.  Is veel leuker.  Buurt: vorige keer de Landen.  Evt 2 groepen in 1 buurt.  Welke buurt?  Of aan de bewoners WBB vragen, of check waar is meest ingebroken.  Lennard werkt uit: 1 – WBB, 2 – zelf bepalen.    Wat als er teveel mensen zich aanbieden? Oranje hesjes aandoen.
 2. Vragen verkeersgroep gemeente: doorgegeven aan gemeente. 85% van verkeer houdt zich aan afgesproken snelheid.  Discussie over wel/niet gekalkte fietspaden cq zebrapaden in 30 km-zone.  Volgens gemeentelijke richtlijn: niet, maar vanuit ervaring is bekend dat het wél veiliger is, minder aanrijdingen.  Shared space-verhaal werkt niet in 30 km-zone.  Vaak zijn de eigen bewoners die te hard rijden.  Bekende omgeving.  Mensen bewust maken dat je maar 30 km/u mag rijden.  Hoe doe je dat?

 

In brandgangen staan vaak weesfietsen.  Melding is aan gemeente doorgegeven

 

 1. Wijkbudget-aanvragen

Hof Mondriaan: wijkfair op 15 juni: Marlou heeft 1.500 € gevraagd (tbv springkussens, xjarige bestaan in september), en Annette 1.000€.  Klara heeft getoetst, en akkoord bevonden (voldoen aan criteria).  Voorstellen kunnen aan WBB voorgelegd worden.

Aanvraag Repair paste niet onder criteria.  Moet zaken zijn die direct passen voor uitoefening van de activiteiten vb naaimachine.   Vorige keer promotie materiaal  - nu opnieuw promotiemateriaal.  Dit kun je geen twee keer vertellen aan de wijk

 

 1. AED’s in de wijk: lopend. Meeste AED’s hangen binnen. Na afronding: publicatie adreslijst + bereikbaarheid op website van de wijk.

 

 1. Inrichting plein Calvijncollege

Niemand kent stand van zaken. Klara gaat hier achteraan.  Bouwen gaat snel, gaat open nieuw schooljaar.

 

 1. Digisteun:

Melinda vond het niet voor WijkTeam.  Was ook commercieel.

Henk, voorstel: zinvol om te horen, maar wil koppelen aan wijkschool, = instelling waar aan probleemjongeren in hun eigen wijk een combinatie van theorielessen en praktijklessen wordt aangeboden die ervoor moet zorgen dat ze gemakkelijker een passende baan vinden en zich zelfstandig kunnen handhaven in de maatschappij (o.a. naast digilessen voor ouderen, zelfhulp baanlozen, huiswerkbegeleiding).

Klara en Marianne hebben binnenkort contact met dame.

 

Wijkschool: Henk heeft gecheckt of er behoefte is aan extra ondersteuning huiswerk..  Veel behoefte bij gezinnen met krappe beurs.

Sticht. Dauwendaele organiseert ook compu-lessen.  Goed afstemmen.

 

 1. Voorbereiding WBB
 • Tafelzetting: stoelen achteraf naar voren zetten.
 • Laptop: wie brengt mee? Gemeente niet.  Bert vraagt Annette of Hof M er één heeft.
 • Streven 22u: afhameren
 • Barbara wil ontvangen
 • WTleden hebben een button op met logo WT en hun naam
 • Briefjes rondvraag: er is niet altijd tijd voor alle vragen, dus vandaar mailadres opgeven. Klara copieert briefjes. Op briefjes ook mailadres laten plaatsen.
 • Onderwerpen worden overlopen + tijdspad
  Energietransitie in Dauwendaele ligt ‘stil’ . Niet voor WBB = geen punt.  Klara checkt laatste stand van zaken.
  Vitale Revolutie: S Jongepier komt stand van zaken vertellen.  Ruud Mesu heeft powerpoint    Wat zijn de activiteiten die in D gebeuren.  Aantal stellingen worden geponeerd? Kennen jullie dit? Een soort interactief gebeuren.
  Ad vd Pas (afvalbeleid):  presentatie. 30 min nodig, incl vragen.
  Troepgroep: toelichting Henk + gericht vragen om deelname.
  Agenda wordt geshuffeld.  Let op: velen gaan weg met pauze.  Avond starten met nieuwe agenda.

Waterreslient (korte toelichting stand van zaken Bas + plaatje)

Bert zet presentaties op stickje/laptop

Waterpunt Evides: niet op agenda WBB, Bas neemt dit mee in project Waterresilient.

Wijkbudget-aanvragen..

 

 1. Rondvraag

Henk:

-     Participatiemarkt 12 mrt (Concertzaal): waarbij de participatiecode toegelicht is, doel: ervaring op doen.  Ambtenaren, raadsleden.  Leuk, alleen was er te weinig tijd voor ‘gesprek’.  De inleiding dirigent was leuk, maar te lang en daarna VNG-deskundig was ook te lang, en te weinig tijd om te werken met de p code.  Beeld wordt herkend.

-     Overleg fietsersbond is geweest.  . Samenwerking met verkeersambtenaren biedt niet altijd gewenst resultaat.  Evt stapje hogerop. Zorg over Kanaalweg

Klara: Arnemuiden: rondom waterpark Veerse meer.  Er wordt een plaatje voor toekomst geven.  Tip: vraag Rob na te denken over totaalplaatje Dauwendaele. Model actualiseren.  Rob en Henk spreken hem donderdag 4 april.

 

Klara:

 • Healthcoin ikv DVR. Wijkteam is groepje.  Voorwaarde stappenteller, op smartphone.  Er worden verschillende teams gevormd. Doel: op fair 15 juni worden teamresultaten gepresenteerd, plus prijsuitreiking.  Willen we als wijkteam meedoen aan de wijkslag? JA.   Start: binnenkort.  Regelwerk: Patrick.  Teamcaptain: Rob.  Faciliterend: Klara.
 • Spreekuur 'Wijktijd' (Klara en Lennard, soms Woongoed) wordt herstart, in winkelcentrum.  Op drukke dag.  Staan en zichtbaar zijn.  Niet alleen om vragen te beantwoorden, maar ook om mensen aan te spreken over vb leefbaarheid.  Vb op welke punten kun je de wijk verbeteren?  Het is niet gebruikelijk dat iemand van WT aansluit , maar als vb thema leefbaarheid aan de orde is, dan kan WT aansluiten.  WT heeft een polo, sjaal.

 

 1. Afronding en dank aan allen! 21u45

 

Volgende vergadering - wijkteam breed: di 7 mei 2019, om 19u30 Hof Mondriaan

 

No Comments Yet.

Leave a comment