5 februari 2019 Kort verslag Wijkteamvergadering

Op deze website komen vanaf nu alle korte verslagen die worden gehouden door het wijkteam Dauwendaele online te staan. U kunt ze ook via de link onderaan de pagina downloaden.

Kort verslag Wijkteamvergadering Dauwendaele 5 februari 2019:

 1. Vitale Revolutie Dauwendaele (DVR)
 • Het Wijkteam wenst een gesprek met de HZ Vlissingen over de 0-meting die ikv De Vitale Revolutie door studenten gedaan is. gedaan door de HZ Vlissingen.
 • De verwachting blijft dat BeLife op 1 maart haar deuren open zet.

 

 1. Groengroep

Komende tijd zullen door de gemeente veel populieren gekapt worden.  Naast klein snoeiafval, zou het goed zijn met het grotere stamhout een sociaal project op te starten.  Dit voorstel wordt eerst besproken met Zeeuws-Werk.  Dit is een organisatie die mensen/jongeren met een beperking vaardigheden leren, zodat de stap naar regulier werk eenvoudiger wordt. Zeeuws-Werk-hout maakt in opdracht van externen producten van hout.  De gemeente staat positief tegenover dit initiatief.

 

 1. Hekkens Goudend

De Blauw-groene route loopt o.a. langs het Goudend.  Aandacht is nodig dat de hekkens van de eigenaar van het leegstaande pand de route niet verstoord.

 

 1. Water Resilient (EU-project)

Op 12 februari 2019 is een eerste bijeenkomst gepland, waarbij gebrainstormd wordt over de herinrichting van de Overloper, met o.a. focus op waterbuffering.

 

 1. Blauw-groene en Blauw-gele route

Blauw-groene route: de nieuwe paaltjes en informatiebordjes liggen gereed.  In overleg met de gemeente worden deze geplaatst.

Blauw-gele route: de aanleg/markering wordt opgevolgd.

 

 1. Bewonersbrief

Begin maart komt de eerste Bewonersbrief 2019 uit.  Een eerste concept is gereed,  en wacht op aanlevering (info@wijkdauwendaele.nl) van teksten, o.a. BeLife, Water Resilient, AED’s in de wijk, een oproep om wol voor het Pennywafelhuis, enz.

 

Nagedacht wordt over zowel de analoge als digitale verspreiding.  De vorige Bewonersbrief is gedrukt in een te hoge oplage. Dit kan verminderd worden.

De bezorging in de brievenbussen is niet evident.  Het zou makkelijker zijn mochten er vrijwilligers/buurt zijn.  Nu komt dit te veel op last van de wijkteam-leden.

 

 1. Nieuwe werkwijze Wijkteam

In het Wijkteam zijn een aantal nieuwe leden toegetreden.  Zij hebben behoefte om de werkwijze van het Wijkteam te bespreken/evalueren, en deze -indien nodig- aan te passen.  De gemeente biedt een helpende hand.

 

De Wijktafel vindt de termen ‘wijkteam’ en ‘wijktafel’ verwarrend.  Afgesproken wordt dat vanaf heden de termen ‘Wijkteam’ en ‘’Wijkbijeenkomst Dauwendaele’ gebruikt worden.

 

 1. Fancy Fair Hof Mondriaan (15 juni 2019)

Het Wijkteam kan met het Repaircafé een kraam delen.

Deze actie dient nader uitgewerkt te worden, in wijkteamoverleg van mei.

Info: Rob is vanaf 23 mei vaak uithuizig.

 

 1. Ingekomen stukken

Buurttender:

Het Wijkteam staat positief tegenover voorstel om kennis te maken met het principe van een ‘buurttender’, waarbij wijkbewoners hun eigen gewenst project uitvoeren, i.s.m. de gemeente. Het aanbod is geldig tot 28 febr. 2019). Alvorens Urban Villagers uit te nodigen, beziet de gemeente of zij zelf een adviseur kan leveren.

 

Openbaar watertapkraan (Evides):

Het Wijkteam staat positief tegenover het voorstel om ergens in Dauwendaele een watertapkraan te installeren.  De gemeente is bekend met dergelijke initiatieven, en beziet of dit ook voor Dauwendaele voorzien is.  Het Wijkteam denkt alvast na over een mogelijke locatie.

 

 1. Stichting Welzijn Middelburg

De challenge-kalender loopt en scoort positief. Sinds kort begeleidt de Stichting een groep Syrische vrouwen: taalvaardigheid vergroten, ….

 

 1. Pennywafelhuis

Op  28 september 2019 is er een pennywafelhuis feest (op dezelfde dag als buren dag) . Het zal een buiten festival worden voor door en met de buurt; een straat atelier, muziekpodium en expositie.  Verder zijn de dames gestart met een ""project wild breien".  Ze vragen buurtbewoners om kleine lapjes te breien en zo samen een 'buurt wand kleed'' te maken.   In 2018 is het Pennywafelhuis bezocht door zo'n  900 mensen.

 

 1. Meanderflat Woongoed

Het experiment met de aanpassing van de garagebox is niet bevallen, en gaat dus niet verder. Momenteel is er dus alleen nog sprake van herinrichting van de achterzijde. Dat staat in 2019 op de planning.

U kunt het verslag ook downloaden in PDF formaat door te klikken op deze link .

No Comments Yet.

Leave a comment