Dauwendaele aardgas vrij

In de PZC van 1 november j.l.:

Extra geld voor onderzoek om de wijk Dauwendaele in Middelburg aardgasvrij te maken

MIDDELBURG - Het onderzoek naar de haalbaarheid van een duurzaam warmtenet in de Middelburgse wijk Dauwendaele krijgt een bijdrage van 100.000 euro. Het geld komt van de stichting Zeeuwse Publieke Belangen, een samenwerking tussen de provincie Zeeland, de Zeeuwse gemeenten en netwerkbedrijf Stedin Groep.

De wijk Dauwendaele is onlangs door het ministerie van Binnenlandse Zaken aangewezen als gebied om uit te zoeken hoe bestaande wijken aardgasvrij kunnen worden gemaakt. De komende maanden onderzoeken netbeheerder DNWG/Enduris, gemeente Middelburg, Woongoed Middelburg en Zeeuwind en bedrijven de haalbaarheid van een duurzaam warmtenet. Daarbij kunnen warmtebronnen uit de omgeving (zoals industriële restwarmte) worden ingezet voor het verwarmen van huizen in de wijk. Zo’n warmtenet kan een alternatief zijn voor aardgas.

De Stichting Zeeuwse Publieke Belangen steunt het onderzoek onder andere omdat het aardgasvrijmaken van bestaande wijken een van de moeilijkste opdrachten van de komende jaren is. Ze hoopt in Middelburg lessen te leren die ook elders in het land kunnen worden toegepast.

No Comments Yet.

Leave a comment