Segeersweg

Segeersweg
Als je duikt in de archieven dan kom je het een en ander tegen zoals:
Segeersweg, herinnering aan ene Heer Gerard, mogelijk Gerard van Voorne die aan de langedelft woonde en als burggraaf van Zeeland de vertegenwoordiger van de graaf van Holland was.
Op 5 januari 1872 stelt de gemeentearchivaris Mr.J.H. de Stoppelaar het volgende in een “Nota omtrent de namen der straten, pleinen, markten, kaaien, singels, enz. der stad Middelburg’ over de Segeersstraat:
Zoo dikwijls de naam dier straat en der vroeger aan haar einde gestaan hebbende poort in de oude stadsrekeningen voorkomt, vindt men schier telkens eene andere spelling: b.v.  anno 1398  Tsergheersrate
          anno 1483              Cheergeertstrate
         anno 1484              Ts geerstrate
         anno 1486              T sgeerstrate
         anno 1492              Geerstrate
         anno 1507              Tsgeerstrate  en Tsegeerstrate
         anno 1510              Tseergeerstraete
         anno 1511              Tsergeerstrate
         anno 1515              Tsgheerstrate
enz.
Alles duidt dus aan dat daarbij niet werd gedacht aan eene heilige ”Trui” of “Geertrui”, maar dat men een mannelijke sunet of ander heerschap op het oog had. Naar het tegenwoordig spraakgebruik kan men ze mogelijk Tsergeertstraat noemen zoo als eigenlijk behoorde; het best is dus het taalgebruik te volgen en te zeggen: Segeerstraat.
Zo zijn er in de loop der tijd veel woorden in schrijfwijze en betekenis veranderd.

Al in 1351 komt de straatnaam voor als “tserGhetaetsstratenpoerte”. De straat had toen al een stadspoort, die in 1438 een valbrug kreeg. De segeerspoort werd in de 16e eeuw afgebroken. In de 17e eeuw werd een nieuwe gebouwd in het verlengde van de Segeersweg. Deze poort verdween in 1843/44 voorgoed.

Voormalig koetshuis aan de Segeersweg in nov.1963
  

 

 

 

Huidig koetshuis

No Comments Yet.

Leave a comment