Rustenburg

Rustenburgstraat
Geschiedenis

A. Nooteboom
In 1764 verkoopt A. Nooteboom de herberg Rustenburg voor 176 pond Vlaams 13 schellingen en 4 penningen aan een onbekende koper. Misschien was er sprake van een juridisch foefje, want in 1793 verkoopt hij Rustenburg opnieuw, nu voor 106 pond Vlaams 13 schellingen en 4 penningen aan J. van Dijk  In 1800, tenslotte verkoopt Jan Krijger Rustenburg voor 126 pond Vlaams aan Jacob van Buuren. Het is vooralsnog niet bekend hoelang de herberg heeft bestaan.


Bijzonderheden

  • In de wijk Dauwendaele komt men het Rustenburgplantsoen en het bejaardentehuis "Rustenburg"( omgenoemd naar “Hof Mondriaan”) tegen. In het verleden komt de naam Rustenburg tweemaal voor. Allereerst kennen wij de buitenplaats Rustenburg, gelegen aan de Noord West zijde van Kleverskerke. de naam komt ook voor op de kaart van Hattinga (1752) en op de Kaart van Walcheren van de Gebroeders Abrahams (1829). waarschijnlijk hebben we hier te maken met een wat kleinere buitenplaats aangezien de naam in de literatuur verder nergens meer wordt genoemd. In de tweede plaats was daar, tot aan de inundatie van Walcheren, het Rustenburgs Voetpad, dat liep vanaf de Noordzijde van de Segeersweg naar de Oude Havendijk bij de begraafplaats. Dit voetpad was waarschijnlijk genoemd naar de oude herberg "Rustenburg", welke eind 18e eeuw daar in die buurt moet hebben gelegen. Op 13 maart 1807 kocht N.C. Lambrechtsen, die we al hebben leren kennen als eigenaar van De Dolfijn, het "Huis en Erf, annex Moeshof, groot 50 Roeden, zijnde van ouds een herberg Rustenburg, staande op de Noordhoek van het Potte-wegeling aan de Segeersstraatweg......". Het Pottewegeling was waarschijnlijk de oude benaming van het Rustenburgs Voetpad. De naam Rustenburg heeft overigens in de loop der tijden aanleiding gegeven tot enige verwarring. In de catalogus van de "Zelandia Illustrata" van Landsbeheer en Nagtglas wordt Rustenburg verward met de al eerder genoemde buitenplaats Rusthof (zie artikel na De Dolfijn), eveneens gelegen aan de Segeersweg. Oorzaak van dit alles is waarschijnlijk het feit dat in het prentenboek "Speculum Zelandia" dat omstreeks 1662 door Nicolaas Visscher werd uitgegeven, een prent voorkomt onder de naam "Rustenburgh". Het is vrijwel zeker dat het hier een afbeelding betreft van de buitenplaats "Rusthof".


 

No Comments Yet.

Leave a comment