Wijkbewoners bijeenkomst 21 juni

Bent u betrokken, wilt u weten wat er in de wijk gebeurd of heeft u een vraag? Kom dan naar de Wijkbewoners bijeenkomst op dinsdag 21 juni. Begin om 20:00 Inloop om 19:30

Voorlopige Agenda:

1. Opening/mededelingen

2. Voorstellen nieuwe wijkwethouder en wijkmanager

3. AED's in Dauwendaele

4. Presentatie Ruilwinkel Walcheren

5. CitySeeds activiteiten

6. Stand van zaken Winkelcentrum

7. Woongoed Middelburg

8. Pauze

9. Pennywafelhuis activiteiten

10.Veiligheid in Dauwendaele

11.Wonen in September Kruitmolenlaan

12. Digitale ondersteuning

13.Beantwoording rondvraag

No Comments Yet.

Leave a comment