Podium wordt verbouwd

Beste wijkbewoners,  

DeScaldalocatie Podium (ZEP)in Middelburg wordt verbouwden krijgt daarmee een make-over.De meeste theorielessen verhuizendaaromper 9 januari 2022 tijdelijk naar twee andereScaldalocaties, waaronder ook de locatie aan de Ravensteijnweg 

Dit betekent dat op deze locatie tijdelijk meer studenten hun opleiding zullen volgen en dat er dus ook meer verkeer is aan het begin en einde van de dag. Scalda is zich ervan bewust dat de toename van het verkeer ook een toename van het aantal auto’s wat geparkeerd dient te worden bij de locatie betekent. De schoolleiding is druk bezig met het zoeken naar een oplossing hiervoor.  

Verwacht wordt dat deze tijdelijke situatie zal duren tot de zomervakantie. In het nieuwe schooljaar 2022-2023 starten de opleidingen weer op de locatie Podium (ZEP) en wordt de locatie aan de Ravensteijnweg niet meer gebruikt als opleidingslocatie van Scalda. 

Waarom deze verbouwing? 

Het gebouw aan het ZEP-terrein wordt verbouwd, omdat de opleidingen die op dit moment gegeven worden aan deRavensteijnwegbegin volgend schooljaar naar de locatie Podium (ZEP) verhuizen. Mede daarom is deze laatstgenoemde locatie toe aan een make-over.   

Studenten, docenten en medewerkersgaanin het nieuwe schooljaar 2022-2023aan de slag in een nóg modernere en fijnere leer- en werkomgeving. Scalda hoopt dan ook op uw begrip voor deze tijdelijke situatie.  

Als u hier vragen over heeft, kunt u dit doen door een mail te sturen naar verhuizing@scalda.nl. 

No Comments Yet.

Leave a comment