Category Archives: Verkorte verslagen wijkteam vergaderingen

Hier vind u de verkorte verslagen gehouden door wijkteam Dauwendaele

Kort verslag van Wijkteam Breed 10 september 2019

Kort verslag Wijkteamvergadering Dauwendaele 10 sept 2019 (met organisaties)   1.     Stand van zaken: Winkelcentrum, Aardgas loos Dauwendaele: Wijkwethouder dhr. J. Aalberts vertelt dat het college een besluit heeft moeten nemen omdat 8 van de 18 vastgoedeigenaren het bod niet hebben geaccepteerd.  10 winkeliers waren wel akkoord. 8 niet. 10 van de 18 is onhaalbare…
Read more

Kort verslag van Wijkteam vergadering 20 augustus 2019

Kort verslag Wijkteamvergadering Dauwendaele 20 augustus 2019 (kernteam) Aanwezig: Rob Bastian (vz), Barbara Van Eeckhoutte (notulen), Johan Mulder, Henk van Dijk en Klara Venema (wijkmanager) Afgemeld: Melinda van Boven, Bert Huige, Piet Volker Gastinspreker: Annette Crienen (Hof Mondriaan) Opening om 19u30 Agendavaststelling: starten met evaluatie Wijkfair 15 juni 2019. Veel positivisme over deze dag (&…
Read more

11 juni 2019 wijkteam vergadering verslag

Kort verslag Wijkteamvergadering Dauwendaele 11 juni 2019 (met organisaties)   Stand van zaken Winkelcentrum (de wethouder) De praatplaat (cfr WBB 16 april 2019) wordt nogmaals toegelicht.  Oppervlakte wordt kleiner. Op 26 juni staat een overleg gepland met de ondernemers, over de te verdelen kosten.  De gemeente draagt 2,7 mio € bij.  Meer kan/mag niet vanwege…
Read more

7 mei 2019 kort verslag wijkteam vergadering

Verslag Wijkteamvergadering Dauwendaele 7 mei 2019 (zonder organisaties)   Voorbereiden ingelaste avond nieuw gemeentelijk afvalbeleid Tijdens de wijkbewonersavond (16 april) is toegezegd een extra informatie-avond in te lassen. Met Hof Mondriaan zijn 3 data gereserveerd.  Ad vd Pas is volgende week uit verlof.  Met hem wordt een dag gekozen. Het wijkteam adviseert om zo snel…
Read more