Category Archives: Verkorte verslagen wijkteam vergaderingen

Hier vind u de verkorte verslagen gehouden door wijkteam Dauwendaele

11 juni 2019 wijkteam vergadering verslag

Kort verslag Wijkteamvergadering Dauwendaele 11 juni 2019 (met organisaties)   Stand van zaken Winkelcentrum (de wethouder) De praatplaat (cfr WBB 16 april 2019) wordt nogmaals toegelicht.  Oppervlakte wordt kleiner. Op 26 juni staat een overleg gepland met de ondernemers, over de te verdelen kosten.  De gemeente draagt 2,7 mio € bij.  Meer kan/mag niet vanwege…
Read more

7 mei 2019 kort verslag wijkteam vergadering

Verslag Wijkteamvergadering Dauwendaele 7 mei 2019 (zonder organisaties)   Voorbereiden ingelaste avond nieuw gemeentelijk afvalbeleid Tijdens de wijkbewonersavond (16 april) is toegezegd een extra informatie-avond in te lassen. Met Hof Mondriaan zijn 3 data gereserveerd.  Ad vd Pas is volgende week uit verlof.  Met hem wordt een dag gekozen. Het wijkteam adviseert om zo snel…
Read more

10 april 2019 verslag wijkbewoners bijeenkomst

Notulen wijkbijeenkomst Dauwendaele 10 april 2019   Aanwezig: Voorzitter wijkteam:                                                     dhr. Rob Bastian Wijkwethouder:                                                            dhr. Johan Aalberts Wijkmanager:                                                              mw. Klara Venema Gemeente Middelburg:                                                 de heren Simon Jongepier, Ruud Mesu (ZSL), Bas Kole, Ad vd Pas Politie (interim) wijkagent:                                            dhr. Lennard de Rijke Woongoed:                                                                  dhr. Chris Reijnierse Notuliste:                                                                     mw. Jacqueline Berkel   Opening om 20.00…
Read more

2 april 2019 Kort verslag wijkteam vergadering

Kort verslag Wijkteamvergadering Dauwendaele 2 april 2019.     Nieuw vergaderritme 2019 Voorstel: kernteam + vergaderingen met organisaties, separaat vergaderen. Akkoord.   Voetjesactie (Lennard): 16 april. Zal dit toelichten op WBB, en vragen wie wil deelnemen, en evt aan de bewoners vragen welke buurt het best bezocht kan worden.  Is veel leuker.  Buurt: vorige keer…
Read more