Category Archives: Wijkteam

7 mei 2019 kort verslag wijkteam vergadering

Verslag Wijkteamvergadering Dauwendaele 7 mei 2019 (zonder organisaties)   Voorbereiden ingelaste avond nieuw gemeentelijk afvalbeleid Tijdens de wijkbewonersavond (16 april) is toegezegd een extra informatie-avond in te lassen. Met Hof Mondriaan zijn 3 data gereserveerd.  Ad vd Pas is volgende week uit verlof.  Met hem wordt een dag gekozen. Het wijkteam adviseert om zo snel…
Read more

10 april 2019 verslag wijkbewoners bijeenkomst

Notulen wijkbijeenkomst Dauwendaele 10 april 2019   Aanwezig: Voorzitter wijkteam:                                                     dhr. Rob Bastian Wijkwethouder:                                                            dhr. Johan Aalberts Wijkmanager:                                                              mw. Klara Venema Gemeente Middelburg:                                                 de heren Simon Jongepier, Ruud Mesu (ZSL), Bas Kole, Ad vd Pas Politie (interim) wijkagent:                                            dhr. Lennard de Rijke Woongoed:                                                                  dhr. Chris Reijnierse Notuliste:                                                                     mw. Jacqueline Berkel   Opening om 20.00…
Read more

2 april 2019 Kort verslag wijkteam vergadering

Kort verslag Wijkteamvergadering Dauwendaele 2 april 2019.     Nieuw vergaderritme 2019 Voorstel: kernteam + vergaderingen met organisaties, separaat vergaderen. Akkoord.   Voetjesactie (Lennard): 16 april. Zal dit toelichten op WBB, en vragen wie wil deelnemen, en evt aan de bewoners vragen welke buurt het best bezocht kan worden.  Is veel leuker.  Buurt: vorige keer…
Read more

5 maart 2019 kort verslag wijkteamvergadering

Kort verslag Wijkteamvergadering Dauwendaele 5 maart 2019.   Kennismaking Stichting Digisteun.nl, ‘Samen aan de slag’ Stichting DigiSteun is opgericht in 2014.  Dit initiatief is ontstaan in en mede door de gemeente Goes.  Het wijkteam kan kennismaken met dit initiatief, omdat de wijk eventueel van dit concept wil gebruikmaken. Dit Digi-initiatief staat dichtbij de mensen (dit…
Read more