Category Archives: Wijkteam

Dinsdag 24 september Wijkbewoners bijeenkomst

Schrijf alvast in uw agenda... Dinsdag 24 september vanaf 20:00 wijkbewoners bijeenkomst Dauwendaele: Tijdens deze bijeenkomsten komen in een paar uur tijd de actualiteiten aan bod. Zowel projecten en plannen van het wijkteam als van de gemeente. Tijdens de avond kunt u kennismaken met het wijkteam, de wijkwethouder en de wijkmanager van uw wijk. Daarnaast…
Read more

11 juni 2019 wijkteam vergadering verslag

Kort verslag Wijkteamvergadering Dauwendaele 11 juni 2019 (met organisaties)   Stand van zaken Winkelcentrum (de wethouder) De praatplaat (cfr WBB 16 april 2019) wordt nogmaals toegelicht.  Oppervlakte wordt kleiner. Op 26 juni staat een overleg gepland met de ondernemers, over de te verdelen kosten.  De gemeente draagt 2,7 mio € bij.  Meer kan/mag niet vanwege…
Read more

7 mei 2019 kort verslag wijkteam vergadering

Verslag Wijkteamvergadering Dauwendaele 7 mei 2019 (zonder organisaties)   Voorbereiden ingelaste avond nieuw gemeentelijk afvalbeleid Tijdens de wijkbewonersavond (16 april) is toegezegd een extra informatie-avond in te lassen. Met Hof Mondriaan zijn 3 data gereserveerd.  Ad vd Pas is volgende week uit verlof.  Met hem wordt een dag gekozen. Het wijkteam adviseert om zo snel…
Read more

10 april 2019 verslag wijkbewoners bijeenkomst

Notulen wijkbijeenkomst Dauwendaele 10 april 2019   Aanwezig: Voorzitter wijkteam:                                                     dhr. Rob Bastian Wijkwethouder:                                                            dhr. Johan Aalberts Wijkmanager:                                                              mw. Klara Venema Gemeente Middelburg:                                                 de heren Simon Jongepier, Ruud Mesu (ZSL), Bas Kole, Ad vd Pas Politie (interim) wijkagent:                                            dhr. Lennard de Rijke Woongoed:                                                                  dhr. Chris Reijnierse Notuliste:                                                                     mw. Jacqueline Berkel   Opening om 20.00…
Read more