Category Archives: Geschiedenis van de wijk

Segeersweg

Segeersweg Als je duikt in de archieven dan kom je het een en ander tegen zoals: Segeersweg, herinnering aan ene Heer Gerard, mogelijk Gerard van Voorne die aan de langedelft woonde en als burggraaf van Zeeland de vertegenwoordiger van de graaf van Holland was. Op 5 januari 1872 stelt de gemeentearchivaris Mr.J.H. de Stoppelaar het…
Read more

Straatnamen Dauwendaele

Straatnamen Dauwendaele. De straatnamen in de wijk Dauwendaele verwijzen naar een voormalig gelegen boerderij, hofstede, landgoed of een ander interessant object. Bij de sommige straatnaamborden staat dit vermeld. De genoemde objecten hoeven niet in de huidige wijk gesitueerd te zijn maar wel aan de zuidkant van Middelburg. Klik op Staatnamen Dauwendaele om de PDF te…
Read more

Opkomst en teloor gaan buitenplaatsen

In het midden van de 18e eeuw onderscheidden de Zeeuwse buitenplaatsen zich van de Hollandse door een vertoon van ongebreidelde luxe, een overdaad die we in Holland niet in hoge mate aantreffen. Zo beschikten de Zeeuwen sinds de 17e eeuw over fortuinen, die zelfs in enkele gevallen tot in de 19e eeuw de basis zouden…
Read more

Buurten en eigenschappen van Dauwendaele

Buurten en eigenschappen van Dauwendaele Door de ontwikkeling en groei van het Sloegebied na de oorlog, was er de noodzaak om in te spelen op de groeiende vraag naar huisvesting op Walcheren. Middelburg deed dit door woongebied te creĆ«ren aan de zuidkant van het kanaal in het plan Zuid. Ter hoogte van de molen in…
Read more