Blog

Vrijwilligerssteunpunt Samen vrijwillig

Welkom bij Vrijwilligerssteunpunt Samen Vrijwillig Wil je informatie over welk vrijwilligerswerk er in Middelburg is en wat bij jou past? Ben je al vrijwilliger en heb je een vraag of wil je een workshop volgen? Of begeleid je vrijwilligers als vrijwilligerscoördinator of bestuurslid en heb je een vraag rondom vrijwillige inzet? Je bent van harte…
Read more

Kort verslag wijkteam vergadering 12 november 2019

Kort Verslag Wijkteamvergadering Dauwendaele 12 nov 2019 (mét organisaties) Woongoed: Het plan rondom de Meanderflat (incl. locaties CitySeeds, Repaircafé en DiGisteun) is recent in het managementteam besproken.  Mooie groepering van diverse activiteiten. Pilot Buitenhove ‘tuinonderhoud door bewoners, ná de opruimdag (sept)’: Melda houdt extra toezicht en spreekt de bewoners aan (indien nodig).  Tevens mogen bewoners…
Read more

Kort verslag wijkteam vergadering 8 oktober 2019

Kort verslag Wijkteamvergadering Dauwendaele 8 oktober 2019 (kernteam) Verslag vorige vergadering 10 sept 2019 Naar aanleiding van: Stichting Wijk Dauwendaele: voorzitter mw. Annette van Steen is inmiddels afgetreden als voorzitter. De gemeente volgt de Stichting verder op.  Wordt vervolgd. Punt 2: Winkelcentrum:  in de WBB werd gesuggereerd dat de gemeente in de wacht zit.  De…
Read more

Verslag Wijkbewoners bijeenkomst 24 september 2019

Verslag wijkbijeenkomst Dauwendaele 24 september 2019.   Aanwezig: Voorzitter wijkteam:                                         dhr. Rob Bastian Wijkwethouder:                                                dhr. Johan Aalberts Wijkmanager:                                                  mw. Klara Venema Gemeente Middelburg:                                    de heren Ruud Mesu, Bas Kole Politie (interim) wijkagent:                                dhr. Lennard de Rijke Welzijn Middelburg:                                         mw. Marjan Ouwerkerk Woongoed:                                                      dhr. Richard Blom Notuliste:                                                         mw. Jacqueline Berkel   Opening om 20.00 uur.…
Read more