Blog

22 oktober Zonne-energie op land in Middelburg

SAVE THE DATE ZONNE-ENERGIE OP LAND IN MIDDELBURG DINSDAG 22 OKTOBER 2019, 17:00 – 19:30 UUR, STADSKANTOOR MIDDELBURG   Graag willen wij met u van gedachten wisselen over de toekomst van zonne-energie op het land binnen de gemeente Middelburg op dinsdag 22 oktober 2019, aanvang 17:00 uur, locatie Stadskantoor Middelburg. Noteer deze datum alvast in…
Read more

Kort verslag van Wijkteam Breed 10 september 2019

Kort verslag Wijkteamvergadering Dauwendaele 10 sept 2019 (met organisaties)   1.     Stand van zaken: Winkelcentrum, Aardgas loos Dauwendaele: Wijkwethouder dhr. J. Aalberts vertelt dat het college een besluit heeft moeten nemen omdat 8 van de 18 vastgoedeigenaren het bod niet hebben geaccepteerd.  10 winkeliers waren wel akkoord. 8 niet. 10 van de 18 is onhaalbare…
Read more

Kort verslag van Wijkteam vergadering 20 augustus 2019

Kort verslag Wijkteamvergadering Dauwendaele 20 augustus 2019 (kernteam) Aanwezig: Rob Bastian (vz), Barbara Van Eeckhoutte (notulen), Johan Mulder, Henk van Dijk en Klara Venema (wijkmanager) Afgemeld: Melinda van Boven, Bert Huige, Piet Volker Gastinspreker: Annette Crienen (Hof Mondriaan) Opening om 19u30 Agendavaststelling: starten met evaluatie Wijkfair 15 juni 2019. Veel positivisme over deze dag (&…
Read more