Recent Posts by Redactie

Middelburg beweegt in Dauwendaele

Het succes van Het Beweegpad Griffioen heeft geleid tot de oprichting van stichting: Middelburg Beweegt. Op 9 september 2016 is de Stichting Middelburg Beweegt officieel van start gegaan. We zijn er  voor iedereen die meer wil bewegen in de buitenlucht en/of een leuke wandelgroep zoekt. We hebben als doel: in elke wijk een buiten-beweegactiviteit! In…
Read more

10 april 2019 verslag wijkbewoners bijeenkomst

Notulen wijkbijeenkomst Dauwendaele 10 april 2019   Aanwezig: Voorzitter wijkteam:                                                     dhr. Rob Bastian Wijkwethouder:                                                            dhr. Johan Aalberts Wijkmanager:                                                              mw. Klara Venema Gemeente Middelburg:                                                 de heren Simon Jongepier, Ruud Mesu (ZSL), Bas Kole, Ad vd Pas Politie (interim) wijkagent:                                            dhr. Lennard de Rijke Woongoed:                                                                  dhr. Chris Reijnierse Notuliste:                                                                     mw. Jacqueline Berkel   Opening om 20.00…
Read more

2 april 2019 Kort verslag wijkteam vergadering

Kort verslag Wijkteamvergadering Dauwendaele 2 april 2019.     Nieuw vergaderritme 2019 Voorstel: kernteam + vergaderingen met organisaties, separaat vergaderen. Akkoord.   Voetjesactie (Lennard): 16 april. Zal dit toelichten op WBB, en vragen wie wil deelnemen, en evt aan de bewoners vragen welke buurt het best bezocht kan worden.  Is veel leuker.  Buurt: vorige keer…
Read more

Recent Comments by Redactie

No comments by Redactie yet.