Wijk bewonersbijeenkomst 16 juni 2020

Wijk bewonersbijeenkomst Dauwendaele 16 juni, voorjaarsronde:

Tijdens deze bijeenkomsten komen in een paar uur tijd de actualiteiten aan bod. Zowel projecten en plannen van het wijkteam als van de gemeente. Tijdens de avond kunt u kennismaken met het wijkteam, de wijkwethouder en de wijkmanager van uw wijk.

Daarnaast is het de ideale gelegenheid om wensen of klachten bekend te maken. De wijk bewonersbijeenkomsten vinden twee keer per jaar plaats, in het voor- en in het najaar. De aanwezigen stemmen gezamenlijk over de binnengekomen aanvragen voor het wijktafelbudget.

De wijk bewonersbijeenkomst Dauwendaele is op 16 juni 2020. Inloop vanaf 19:30. Begin om 20:00. Agenda volgt...

No Comments Yet.

Leave a comment