Pennywafelhuis Meanderlaan 184 Middelburg

“There is a crack in everything.
That’s how the light gets in.“

(Leonard Cohen)           

 
 
Het Pennywafelhuis staat voor welkom, herinnering en een eigen huis. Het Pennywafelhuis staat aan de Meanderlaan in de Middelburgse wijk Dauwendaele. Daar creëren we een plek waar iedereen zichzelf mag zijn. We geloven dat kunst kan bijdragen aan een betere samenleving. Liever gezegd, dat kunst een prachtig middel is om een antwoord te vinden op maatschappelijke vragen en uitdagingen.
Gelaagdheid
De laagjes van de pennywafel, het koekje waar het huis zijn naam aan dankt, staan voor alle lagen in dit het project. De letterlijke gelaagdheid van de flat. De gelaagdheid in de verhalen en de kunstwerken van de bewoners. De persoonlijke gelaagdheid van de 250 huishoudens en 21 nationaliteiten. Het artistieke programma vormt de chocolade tussen de veelgelaagde problematiek in de flat. Lag de focus bij Pennywafelhuis 1 en 2 op kennismaken met de flatbewoners, in Pennywafelhuis 3 zoeken we de verbinding met de wijk.
De Makers
Marlou Pluijmaekers, beeldend kunstenaar en Anda van Riet, documentaire fotograaf, zijn de cultuurmakers en cultuuraanjagers van dit project. De kracht van het Pennywafelhuis is dit artistieke team dat op onnadrukkelijke wijze luistert, denkt en activiteiten initieert. Zij activeren en verbinden mensen. In Pennywafelhuis 3 bouwen zij, naast Het Atelier, De Markthal en De Eettafel waarbij kunst en eten staan voor verbinden, delen en ervaren.
In gewone Marlou en Anda termen:
-  willen we dat mensen weer fatsoenlijk en met respect met elkaar omgaan;
-  er meer contact is onderling;
-  er minder cultuurverschil is door het verstevigen van onderling begrip.

fotograaf Anda van Riet
Wat gaan we doen?
Like onze facebookpagina https://www.facebook.com/pennywafelhuis/ en volg het Pennywafelhuis op de voet. Daar kondigen we onze activiteiten en evenementen aan. U kunt daar ook onze openingstijden lezen.
Partners
Sinds 2015 ondersteunt Kunst Educatie Walcheren (KEW) het Pennywafelhuis. KEW deelt de visie dat kunst kan bijdragen aan een betere samenleving. Vandaar dat in opdracht van KEW, kunstenaar Marlou Pluijmaekers aan de slag kon.  Zij volgde de KIS (Kunstenaar In de Samenleving) opleiding en vormt samen met fotograaf Anda van Riet de artistieke leiding van het project.   www.kewalcheren.nl
Om het Pennywafelhuis te realiseren werken we graag en veelvuldig samen met anderen. Veelal vragen we van onze partners diensten zoals inzet van vrijwilligers, ondersteuning en advies. Of wat concreter een bijdrage in materialen of promotie. Daarnaast krijgen we uitgebreide facilitaire steun van Stichting Woongoed. De gemeente Middelburg en KEW zorgen voor onze financiële basis.
In het artistieke programma van het project werken we graag samen met andere cultuurmakers en kunstenaars. Nieuw is het partnerschap met City Seeds. www.cityseeds.nl. en Humanitas
Sluit aan
We zijn altijd op zoek naar nieuwe bewoners van het Pennywafelhuis. Wil je bijdragen als vrijwilliger, partner of heb je een waanzinnig goed idee? Neem dan contact op met Marlou of Anda. : marloupl@zeelandnet.nl   andavanriet@gmail.com

No Comments Yet.

Leave a comment