Dinsdag 24 september Wijkbewoners bijeenkomst

Schrijf alvast in uw agenda... Dinsdag 24 september vanaf 20:00 wijkbewoners bijeenkomst Dauwendaele:

Tijdens deze bijeenkomsten komen in een paar uur tijd de actualiteiten aan bod. Zowel projecten en plannen van het wijkteam als van de gemeente. Tijdens de avond kunt u kennismaken met het wijkteam, de wijkwethouder en de wijkmanager van uw wijk.

Daarnaast is het de ideale gelegenheid om wensen of klachten bekend te maken. De wijkbewoners bijeenkomsten vinden twee keer per jaar plaats, in het voor- en in het najaar. De aanwezigen stemmen gezamenlijk over de binnengekomen aanvragen voor het wijktafelbudget.

Agenda volgt nog.

No Comments Yet.

Leave a comment