Wijkbewoners bijeenkomsten

De volgende data zijn bekend voor de wijkbewonersbijeenkomsten:

Locatie: Hof Mondriaan, Vrijlandstraat 28, Middelburg