Wijkbewoners bijeenkomsten

De volgende data zijn bekend voor de wijkbewonersbijeenkomsten:

21 maart 2023

10 oktober 2023

Locatie: Hof Mondriaan, Vrijlandstraat 28, Middelburg