Warmtenet Dauwendaele

Warmtenet Dauwendaele

De gemeente Middelburg onderzoekt of warmte die ‘over’ is op industrieterrein Arnestein 900 woningen in de wijk kan verwarmen. Met zo’n warmtenet hebben die woningen dan geen aardgas meer nodig. Huurders en huiseigenaren krijgen de keus om wel of niet aan te sluiten op het warmtenet. Zij krijgen daarvoor een aanbod, maar dan moet het onderzoek eerst klaar zijn. Dat is nu nog niet het geval.

Als het onderzoek positief uitpakt, moet het warmtenet nog aangelegd worden. Dat kost tijd. Als het warmtenet doorgaat, is de verwachting dat de huizen in 2025 worden aangesloten.

Behalve de gemeente zijn meerdere partijen betrokken. Woongoed vanwege de 600 huurwoningen in het plangebied. Zeeuwind wil de warmte gaan leveren (het warmtebedrijf). NetVerder is onderdeel van Stedin en is projectpartner voor de leidingen (het net). De restwarmte komt van Synthomer (Eastman).

Op de plattegrond kunt u zien of uw woning of appartement in het plangebied ligt. Kijk op www.middelburg.nl/warmtenet voor meer informatie.

Voor antwoorden op vragen kunt u deze pdf downloaden.