Onderwijs en opvang locaties in Dauwendaele

Wij werken vanuit de christelijke identiteit. We maken kinderen bewust van de normen en waarden van onze huidige samenleving, waarin kinderen opgroeien met respect voor de wereld om hen heen en deze ontdekken en leren begrijpen.

We geven betekenisvol onderwijs en stemmen zoveel mogelijk af op de individuele onderwijsbehoeften van onze leerlingen, door gebruik te maken van de talenten van ieder kind.

We streven ernaar dat leerlingen medeverantwoordelijk zijn voor hun eigen leerproces en betrekken ouders/verzorgers hierbij.

Adres: Torenhofstraat 4 4337 JV Middelburg https://wilgenhof.onzewijs.nl/

De Franciscusschool streeft ernaar dat ieder kind binnen een warme, sociaal veilige omgeving kennis en vaardigheden opdoet. Hierdoor kan een kind zich ontwikkelen tot een zelfstandig, kritisch en creatief denkend persoon die een onderzoekende en respectvolle houding heeft naar zichzelf en de wereld om zich heen.

Basisvaardigheden: kennis en vaardigheden dragen bij aan de persoonsvorming van kinderen en zijn nodig in de maatschappij. Bij het aanleren van strategieën maken wij gebruik van
directe instructie door de leerkracht. De zelfstandige toepassing door de kinderen wordt waar mogelijk afgestemd op de verschillende onderwijsbehoeftes. Daarnaast worden coöperatieve werkvormen ingezet om kinderen te activeren en de motivatie en betrokkenheid te vergroten.

Adres: Westmede 71 4337 AL Middelburg https://franciscus-middelburg.nl/

Ons unitonderwijs is flexibel en geeft ruimte aan onderwijs op maat. Zowel voor meerbegaafde kinderen als voor kinderen die meer ondersteuning nodig hebben. Het sluit aan bij de ontwikkeling van de 21ste eeuwse vaardigheden. Leerlingen leren zelfstandig werken én samenwerken.

Adres: Hooge Meestraat 4 4337 VM Middelburg https://archipelscholen.nl/element/

Met leerlingen en personeel vormen we samen niet alleen een leergemeenschap, maar ook een leefgemeenschap. Relatie tussen personeel en leerlingen, en ook tussen leerlingen onderling vinden we heel belangrijk. De onderlinge betrokkenheid is groot.
De school zet in op kansrijk onderwijs waarbij zij zich richt op talentontwikkeling van leerlingen én personeel. Leerlingen kunnen zelfstandig werken in een open leercentrum en ontvangen uitdaging op maat. Voorbeelden zijn het aanbod van plusprojecten, Science, de techklas en keuzewerktijd met praktische vakken. Het Calvijn College is een reformatorische scholengemeenschap met een breed onderwijsaanbod: van praktijkonderwijs tot gymnasium.

Adres: Kruitmolenlaan 60, 4337 KR Middelburg https://www.calvijncollege.nl/onze-locaties/middelburg/

Opvang bij Kinderopvang Walcheren, is opvang op een plek waar je wordt gezien. Groeien doen kinderen bij ons in hun eigen tempo. Soms met reuzenpassen, dan weer met muizenstapjes. Hoe hard ze ook gaan, wij geven ze wat ze nodig hebben.

We dagen ze uit, prikkelen hun nieuwsgierigheid en bieden een warme en vertrouwde plek. Een plek waar ze spelenderwijs ontdekken wie ze zijn en wat ze kunnen. Waar ze mogen klimmen, klauteren, vallen en weer opstaan. En waar het kinderspel centraal staat en wij aansluiten. En dat alles doen we met een heleboel liefde en plezier. Kom je ook ontdekken? We zien je graag!

Adres: Buitenhove 163 4337 HG, Middelburg https://www.kinderopvangwalcheren.nl/locatie/koekepeer/